Kategorie

PLENRU

Kto może otrzymać zwrot VAT

Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 pln. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

Gdy robisz zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free). Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym.

Przy zamawianiu przez sklep www.zilon.pl, napisz w polu ‘Uwagi’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy dokument tożsamości, sprzedawca potwierdzi zgodność danych. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez Internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dot. daty i miejsca odbioru zamówienia.

Urząd Celny

Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

Zwrot podatku VAT

Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce zgłoś się do naszego sklepu www.zilon.pl. Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: Maxico Group sp. z o.o., ul. Przewoźników 11, 03-691 Warszawa, Polska. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Maxico Group sp. z o.o. dokumentu Tax Free For Tourists. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Maxico Group sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT. Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).